Čistenie interiéru autobusu tepovaním - Glanz Bus

      Pri autobusoch.

      Podrobný popis čistiaceho programu:

  • Kompletné povysávanie interiéru nasucho (všetky sedadlá, podlaha, koberčeky podlahy, batožinový priestor).
  • Hĺbkové vytepovanie všetkých sedadiel a vysatie špinavej vody.
  • Vytepovanie interiérových výplní všetkých dverí a vysatie špinavej vody.
  • Vytepovanie podlahy a vysatie špinavej vody (ak je podlaha nečalúnená: odprášenie, umytie čistiacim prípravkom).
  • Vytepovanie koberčekov podlahy a vysatie špinavej vody.
  • Vytepovanie batožinového priestoru a vysatie špinavej vody
  • Vytepovanie stropu
  • Odprášenie palubnej dosky a ostatných nečalúnených častí interiéru, následné ošetrenie antiprachovým prípravkom.
  • Umytie všetkých okien zvnútra + zvonku.
  • Umytie vnútorných rámov všetkých dverí.

      Trvanie: od 5 do 10 hodín.